Kleermaker Piero Cisternino

Kleermaker Piero Cisternino

Piero-Cisternino-2

Tijdens een wandeling in Florence zag ik op de Via Parioncino een beeldhouwster aan het werk. Zij was bezig met het maken van een borstbeeld van de kleermaken Piero Cisternino. De deur van zijn atelier stond open en zij raadde mij aan binnen te lopen bij deze beroemde kleermaker.

Onze wederzijdse belanstelling voor het kleermakers vak maakte dat er een leuk gesrpek ontstond. Ik kreeg een mooi boek over zijn werk van hem mee, voorzien van voorwoord en handtekening. Met plezier poseerde hij voor de fotograaf.

Meneer Cisternino, die oorspronkelijk uit Puglia komt, was als kind als gefascineerd door naaien en de edele kleermakersstiel, zwevend tussen kunst en ambacht. Zijn vijftig jaar ervaring hielden deze talentvolle man allesbehalve tegen zich resoluut op de toekomst te richten. Zijn wens om zijn vakkennis over te dragen op de jongere generatie is onlosmakelijk verbonden met aijn activiteit.